Aanmelden

Aanmelden voor KoZa 2020 kan zo:

Stuur een mail aan koninginnezang@gmail.com 

Of klik op deze link:   AANMELDEN

Vermeld daarin onderstaande gegevens per deelnemer:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Geboortedatum:

Stemsoort:

Instrument:

Dieet:

Opmerkingen (wensen t.a.v. overnachten, aanwezigheid e.d.):

Je ontvangt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per mail. Aanmelden kan officieel tot 1 april 2020, dus we zien je mail graag komen. Het totaal aan deelnemerskosten kan overgemaakt worden op: NL68INGB0007360029 t.n.v. Stichting Koninginnezang. (Liefst direct met je aanmelding.)

Rond 15 april 2020 ontvang je dan de praktische informatie om goed voorbereid te zijn op een geweldig aantal dagen!